تمدید مدت اعتبار پاسپورت در کشور ترکیه
پاسپورت مدرک هویتی است که همانند دیگر مدارک هویتی مثل کارت ملی و گواهینامه داری مدت اعتبار است و پس از گذشت تاریخ مقرر نیازمند تمدید است. حال سوال این است که اگر در کشور دیگری باشیم چگونه میتوانیم پاسپورت خود را تمدید کنیم.در صورت تمام شدن مدت اعتبار پاسپورت باید چه مراحلی را بگذرانیم و چه مدارکی در این خصوص ارائه دهیم. آریوهلدینگ در این مطلب قصد دارد شما عزیزان را با مراحل تمدید پاسپورت در ترکیه آشنا کند
در صورتی که شرایط زیر را داشته باشید نیاز دارید پاسپورت خود را تمدید نمایید
•پر شدن و اتمام صفحه های گذرنامه
•تغییر یافتن نام و نام خانوادگی یا تاریخ تولد به استناد شناسنامه ایرانی
•مدت اعتبار هر پاسپورت در ایران پنج سال است و شش ماه مانده به اتمام بهتر است تمدید شود
•درخواست تفکیک نام فرزندان از گذرنامه
•مخدوش شدن گذرنامه
•درخواست تغییر محل اقامت
برای خواندن ادامه مطلب و شرایط و مراحل تمدید گذرنامه به وب سایت آریو هلدینگ مراجعه فرمایید
www. ario-holding. com
#تمدید_گذرنامه #تمدید_پاسپورت #تمدید_اعتبار_گذرنامه #تمدید_پاسپورت_در_ترکیه #تمدید_گذرنامه_در_ترکیه
#اتمام_اعتبار_پاسپورت #پاسپورت_ایرانی #تمدید_پاسپورت_ایرانی #تمدید_پاسپورت_در_استانبول #تمدید_گذرنامه_در_استانبول #خدمات_مهاجرتی_ترکیه #اقامت_ترکیه #استانبول #ترکیه #اقامت_رایگان_توریستی #اقامت_ترکیه #استانبول_ترکیه
تمدید مدت اعتبار پاسپورت در کشور ترکیه پاسپورت مدرک هویتی است که همانند دیگر مدارک هویتی مثل کارت ملی و گواهینامه داری مدت اعتبار است و پس از گذشت تاریخ مقرر نیازمند تمدید است. حال سوال این است که اگر در کشور دیگری باشیم چگونه میتوانیم پاسپورت خود را تمدید کنیم.در صورت تمام شدن مدت اعتبار پاسپورت باید چه مراحلی را بگذرانیم و چه مدارکی در این خصوص ارائه دهیم. آریوهلدینگ در این مطلب قصد دارد شما عزیزان را با مراحل تمدید پاسپورت در ترکیه آشنا کند در صورتی که شرایط زیر را داشته باشید نیاز دارید پاسپورت خود را تمدید نمایید •پر شدن و اتمام صفحه های گذرنامه •تغییر یافتن نام و نام خانوادگی یا تاریخ تولد به استناد شناسنامه ایرانی •مدت اعتبار هر پاسپورت در ایران پنج سال است و شش ماه مانده به اتمام بهتر است تمدید شود •درخواست تفکیک نام فرزندان از گذرنامه •مخدوش شدن گذرنامه •درخواست تغییر محل اقامت برای خواندن ادامه مطلب و شرایط و مراحل تمدید گذرنامه به وب سایت آریو هلدینگ مراجعه فرمایید www. ario-holding. com #تمدید_گذرنامه #تمدید_پاسپورت #تمدید_اعتبار_گذرنامه #تمدید_پاسپورت_در_ترکیه #تمدید_گذرنامه_در_ترکیه #اتمام_اعتبار_پاسپورت #پاسپورت_ایرانی #تمدید_پاسپورت_ایرانی #تمدید_پاسپورت_در_استانبول #تمدید_گذرنامه_در_استانبول #خدمات_مهاجرتی_ترکیه #اقامت_ترکیه #استانبول #ترکیه #اقامت_رایگان_توریستی #اقامت_ترکیه #استانبول_ترکیه