فروش خانه در شهرک های مسکونی استانبول

فروش واحد مسکونی در شهرک های مسکونی استانبول

با کلیه امکانات رفاهی 

دسترسی آسان به خدمات حمل و نقل عمومی

نگهبانی ۲۴ ساعته و زمین بازی کودکان وفضای سبز