اجاره در استانبول

اجاره خانه در استانبول ، منطقه بلیکدوزو ، دو خوابه ، از 1400 لیر ترکیه

اجاره خانه در استانبول ، منطقه شیشلی ، یک خوابه ، دو خوابه ، سه خوابه ، اجاره از 1500 لیر ترکیه

اجاره خانه در استانبول ، منطقه کوچک چکمجه ، یک خوابه ، دو خوابه ، سه خوابه ، چهار خوابه ، اجاره از 1400 لیر ترکیه

اجاره خانه در استانبول ، منطقه بویوکچکمجه ، یک خوابه ، دو خوابه ، سه خوابه ، چهار خوابه ، اجاره از 1300 لیر ترکیه